Jdi na obsah Jdi na menu
 


Situace mladých chovatelů v Praze v roce 2014

V roce 2014 naši obhajující olympijskou reprezentaci mladých chovatelů v Praze potkalo několik nepříjemných chvil a dovolujeme si tímto na ně upozornit. Zvlášte proto, že doufáme v jejich nápravu a že se již nebudou v budoucnu opakovat.

První z nich je postup okresní organizace ČSCH Praha město, která svým jednáním používá mladé chovatele v Praze jako rukojmí k vyřizování si nějakých svých osobních problémů a nebo názorů jejich představitelů. Toto nás velice mrzí. Každý má právo věnovat se a pracovat s mládeží jak uzná za vhodné a jak umí, ale rozhodně nemá právo bránit ostatním aby se účastnili vrcholné chovatelské akce podle předem vyhlášených pravidel. Mnohem raději bychom přivítali více soutěžících z jejich řad a pomohli jim se také připravit na tuto vrcholnou vzdělávací akci a jistě by to bylo přínosné i pro stávající reprezentanty Prahy na této soutěži.

Druhá nepříjemná situace jde ruku v ruce s první. Jde o to, kterým lidem okresní organizace v Praze svěřila na starost práci s mládeží a vedení okresu. I přesto, že činovníci okresu vědí spolu s dotyčným, že je s ním zahájeno kárné řízení pro úmyslně spáchaný trestný čin, tak spoluprací a svěřením mládeže do jeho gesce diskreditují nejen celý okres Praha, ale mládež v ČSCH i jako celek. Toto kárné řízení může mít jen jeden jediný výsledek, doživotní vyloučení z řad ČSCH. O co více, dotyčný dále ovlivňuje pomluvami, ležmi, nepravdami a dalšími zavádějícími informacemi i ÚV ČSCH. Ten pravděpodobně pod tlakem přítomného předsedy okresu Praha město rozhodl zcela zmateně i proti pravidlům soutěže, které sám vyhlásil a navíc proti stávajícím stanovám ČSCH. Věříme však v revizi tohoto zcela jasně diskriminujícího a neopodstatněného rozhodnutí po prostudování skutečných důkazů a informací.

KPM i další organizace a jednotlivci se ohrazují proti tomuto nemorálnímu a neetickému chování, kterým je momentálně vedena okresní organizace v Praze. Velice nás to mrzí, protože se to dotýká zejména mladých chovatelů a tedy budoucnosti chovatelství v Praze. Praktiky z dob dávno minulých již nejsme ochotni v této svobodné a demokratické společnosti a tedy ani v ČSCH tolerovat.